Училища

Учебните заведения ще се инспектират на 5 г.

Детските градини и училищата ще бъдат проверявани веднъж на всеки пет години за качеството на образователния процес и управлението на институцията от Националния инспекторат по образованието, който предстои да бъде създаден по силата на новия Закон за предучилищното и училищното образование. Ако оценката от последната извършена инспекция е незадоволителна, новата проверка ще се извършва в срок от шест месеца до една година.

Това предвижда Наредбата за инспектирането на детските градини и училищата, която бе утвърдена от министъра на образованието и науката в оставка Меглена Кунева и публикувана на сайта на МОН в рубриката „Нормативни актове“.

В оценяването на образователния процес се включва преподавателската и възпитателска дейност, оценяването на резултатите от обучението, като се отчита индивидуалният напредък на всяко дете, подкрепата на децата със специални образователни потребности, взаимоотношенията между педагогическите специалисти и децата или учениците и превенцията срещу отпадане от системата на образование. Проверката на управлението включва управление на финансовите средства, на човешките ресурси, професионални умения на педагогическите специалисти, взаимодействия с родители и други институции, както и управление на физическата среда.

Критериите за инспектиране са стандарти за качество, които ще бъдат разработени от директора на Националния инспекторат по образованието.

Източник: МОН