Ученици

Уседналостта няма да важи за първолаците от ромски произход?

Критерият за уседналост при приема на ученици в първи клас да не се прилага за учениците от ромски произход. Това предлага просветното министерство с поправки в наредбата за организацията на дейностите в училищното образование. Целта на промените на практика е да не се създават сегрегирани училища с ученици изцяло от ромски произход, става ясно от мотивите към проекта.

МОН въведе критерия „близост на училището до постоянния/настоящия адрес“ на ученика като водещо условие при приема на първолаци през септември м.г. От сдружението на общините обаче са поискали критерият „близост“ да няма задължителен характер за общини, които провеждат политики и/или изпълняват проекти за интегриране на учениците от ромски произход. От МОН са приели това, а в мотивите към проекта четем, че „за улесняване работата на общините по отношение интегрирането на ромското население е дадена възможност общините да насочват ученици към определени от тях училища при желание на родителите“.

Самата промяна в текста на наредбата пък гласи, че ако при определяне на прилежащите райони на училищата се установи, че съществува „обосновано предположение прилагането на водещия критерий близост“ обективно да доведе до формиране на една или повече паралелки с ученици само от една етническа малцинствена група, то тогава може, след решение на общината, децата от тази малцинствена група да се насочват за записване в първи клас в училища с други прилежащи райони. Дава се възможност децата да се насочват и да се приемат в първи клас в училищата с други прилежащи райони при условия и по ред, определени от общината, „и при заявено желание на родителите/настойниците“. Разрешава се също така малчуганите да се записват в училищата, към които са насочени, и на места над утвърдения училищен план-прием, но не повече от двама ученици в паралелка.

В мотивите към проекта не е посочено в кои райони би се приложила промяната, нито какъв е очакваният ефект от нея.

Източник: segabg.com