Учители

Увеличението на заплатите не ни мръдна от последното място по заплащане на учителите в ЕС

Въпреки увеличение на част от учителските заплати преди три месеца българските преподаватели остават най-ниско платените в ЕС. С 4970 евро (9720 лв.) средна действителна заплата за 1 година учителите ни са на дъното, дори след Румъния, където годишната заплата е 5617 евро за началните учители и 5710 евро за по-горните класове.

Това показват данните от последното проучване на образователната мрежа „Евридика“ за учителските и директорските заплати и надбавки през 2014/2015 г., направено сред над 35 държави в Европа.

България не стои добре и по друг показател – у нас учителската заплата е далеч от БВП на глава от населението. Тя представлява 59.1% от БВП, докато в други държави е от порядъка на 80-90%, а в някои и значително го изпреварва.

Все пак страната ни е в съзвучие с тенденцията в цяла Европа миналата година да се увеличават учителски заплати, макар и със съвсем символичната сума от 70 лв. върху минималното заплащане за съответната длъжност, пише сайтът actualno.com.