Мнения

Топ 10 на училищата по успех на матурата

Учениците от Американския колеж в София са постигнали най-високи резултати на държавния зрелостен изпит по български език и литература /БЕЛ/, показва анализът на резултатите от матурите представен от заместник-министъра на образованието, младежта и науката Милка Коджабашиева.

За трета поредна година МОМН представя десетте училища, в които зрелостниците са постигнали най-висок резултат на матурата по БЕЛ. Осем от училищата присъстват в тази класация за трета поредна година, като за първи път на шесто място по резултат е ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ от Варна, а на девето място е ГПАЕ „Гео Милев“ в Бургас.

На второ място по постигнати резултати по БЕЛ са учениците от Испанската гимназия в София, на трето е 91-ва Немска езикова гимназия, на четвърто място е Националната гимназия за древни езици и култура „Константин Кирил-Философ“, следвана от 73-то СОУ в София. На седмо място в класацията по успех по БЕЛ е Италианският лицей в Горна Баня, на осмо място е Първа английска гимназия в София, а на десето – езиковата гимназия в Пловдив.

Анализът на постигнатите резултати по БЕЛ по вида на училищата показва, че най-високият среден успех по този предмет – 5,27, са постигнали учениците от профилираните гимназии. Със среден успех от 4,79 са зрелостниците от училищата по изкуствата, следвани от учениците от средните общообразователни училища, които са постигнали среден успех от 4,35. В професионалните гимназии средният успех по БЕЛ е 3,94, а на последно място са специалните или оздравителните училища. При тях успехът е 3,86