Мнения

Текуща квалификация за учители

„Образование и технологии“ организира квалификационни курсове за учители от 1. до 12. клас за гр. София. Лектори, провеждащи обучението, са доц. д-р Румяна Папанчева и доц. д-р Красимира Димитрова от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас.

Завършилите курса получават сертификат за преминато обучениеи учебни материали в електронен вид.

График на курсовете за месец февруари 2012

дата

час

тема

цена

23. 02.2012 (четвъртък)

09.00 – 13:30

Работа с Microsoft Mischief. Един компютър – много мишки

30 лв.

23.02.2012 (четвъртък)

14:00 – 18:30

Създаване на презентации с Prezi

30 лв.

24.02.2012 (петък)

09.00 –17.00

Методически насоки за работа с интерактивна дъска

45 лв.

Информация за курсовете

Работа с Microsoft Mouse Mischief. Един компютър – много мишки

Курсът включва усвояване на знания и умения за работа с приложението Mouse Mischief към програмата PоwerPoint. То се използва за създаване на интерактивни тестове, в които учениците имат активна роля. Използва се един компютър, към който са свързани няколко мишки, с които учениците регистрират своите отговори. Програматае безплатна.Дава възможност за индивидуална и групова работа. Курсистите трябва да имат основни знания за работа с програма PowerPoint.

Програма на курса:

09:00 – 09:40 теоретична част

10:00 – 11:30 практикум

12:00 – 13:30 практикум

Създаване на презентации с Prezi

Prezi  е безплатен, уеб-базиран софтуер за разработване на нов клас презентации, в които няма слайдове, а се включват акценти, разположени върху неограничено работно поле. С лекота се вмъкватразлични видове информация – видео, звук, изображения, текст. Уголемяването на избран обект дава възможност за поставяне на акценти и постигане на максимален резултат от представената в презентацията идея или тема. За работа с програмата е необходим интернет достъп. Не са нужни предварителни знания, освен базови компютърни умения.

Програма на курса:

14:00 – 14:40 теоретична част

15:00 – 16:30 практикум

17:00 – 18:30 практикум

Методически насоки за работа с интерактивна бяла дъска

Курсът включва обзор на различни софтерни програми за работа с интерактивна дъска и усвояване на базови умения за работа сосновнитеинструменти. Обучението не зависи от конкретен модел дъска. Дават се методически насоки за разработване на упражения и уроци за интерактивна дъска.Курсът има практически характер.

Програма на курса:

09:00 – 10:00 теоретична част

10:30 – 12:00 практикум

13:00 – 14:30 практикум

15:00 – 16:30 практикум

Сертификат и материали

Завършилите обучението получават сертификат. Курсистите получават учебни материали в електронен вид.

Записване

Записването за участие в курсовете става чрез кореспонденция по мейл:itlearning@dgklaz.net. Желаещите трябва да изпратят като информация трите си имена, училище, темата на курса, който искат да преминат и телефон за връзка. 

Място на провеждане

Обучението ще се проведе в СМГ, София.

Плащане

Заплащането на курса става по банков път или в брой на място, след получено потвърждение за записване.