Учители

Още от новия закон: Задължителна квалификация за учителите

Обновяване и повишаване на квалификацията на учителите на всеки четири години предвижда новият закон за училищното образование, който ще бъде представен утре пред медиите. Квалификацията ще е задължителна за преподавателите.

Те ще преминават обучения в рамките на 48 академични часа.

Към момента според действащия закон за народната просвета квалификацията не е задължителна, припомня „Сега“. За целта училищата отделят по 0.8% от фонд работна заплата. За настоящата година МОМН е предвидило 300 000 лв. за програма за квалификация на учителите.

В момента обаче липсва ясен анализ за това от какви нови умения се нуждаят педагозите. Обикновено те сами избират от списък с възможности, или пък решението се взима от директорът.

Промяната сега ще означава, че учителите ще бъдат атестирани от работодателя (директора) на всеки четири години. Отделно всяка година ще има и оценяване, което ще е обвързано с диференцирането на заплащането.

То също ще зависи от директора. Засега не е ясно дали учителите първо ще преминават атестирането и в зависимост от представянето си ще преминават курсове за квалификация или обратното.

Още по темата