Мнения

Текуща квалификация за учители по ИТ и математика за област София-град

СНЦ „Образование и технологии“ организира квалификационен курс за учители от 5. до 12. клас по ИТ и Математика за област София град.

Курсът е на тема: Windows в класната стая. Колекция от софтуерни продукти в помощ на учителя.
Курсът е разработен в рамките на световна програма на Майкрософт – Windows in the Classroom.

Представят се разнообразни софтуерни продукти за учебния процес и методически насоки за тяхното използване.

Завършилите курса получават сертификат за преминато обучение и учебни материали в електронен вид.
За област София-град е предвидено организирането на два курса – на 23.02 и на 24.02.2013. Капацитетът за всеки от курсовете е 50-60 човека. Работи се в компютърни зали.

Още информация и график на курсовете през февруари – в приложения word файл.