Ученици

С четири медала се върнахме от Балканската олимпиада по информатика

На Балканската олимпиада по информатика за ученици старша възраст златни медали завоюваха Христо Веселинов Венев, ученик от СМГ “Паисий Хилендарски, София и Енчо Иванов Мишинев, ученик от МГ “Атанас Радев”, Ямбол.

Сребърен медал спечели Момчил Павлинов Пейчев, ученик от МГ “Д-р Петър Берон”, Варна, а бронзов медал -. Христиан Тихомиров Христов, ученик от МГ “Баба Тонка”, гр. Русе.

Олимпиадата се проведе  от 7 до 13 септември 2013 г. в гр. Сараево, Босна и Херцеговина.

Ръководители на българския отбор са доц. д-р Каталина Григорова, Русенски университет “Ангел Кънчев” и Ясен Здравков Трифонов, студент по компютърни науки, ФМИ на СУ “Св. Кл. Охридски”, София.