Ученици

С черна химикалка на външното оценяване в 7. клас

Седмокласниците ще пишат с черна химикалка на националните външни оценявания. В предишните кампании това изискване бе само за матурите в 12. клас.

В понеделник председателят на комисията за приема след 7. клас Рангел Райчев от Регионалното управление по образование събра школските шефове на инструктаж как ще се проведат изпитите в Пловдивска област, където основно образование завършват 5761 ученици. Те избират къде да продължат сред 88 профилирани и 148 професионални паралелки.

Не е нужно седмокласниците да подават заявление за полагане на НВО по български и математика. Молба се подава от понеделник само за изпит за проверка на способностите и за НВО по чужд език по желание, като крайният срок е 5 юни. В Пловдивска област ще бъдат организирани изпити за проверка на способностите по музика и спорт. Към заявлението за полагане на изпит по спорт се прилага копие от застраховка „Злополука“ за дните на изпита. Изпитите за проверка на способностите не касаят училища към Министерство на културата и Министерство на младежта и спорта, които организират приема си самостоятелно.

Оценката от националното външно оценяване по чужд език пък не участва в балообразуването за държавен прием в неспециализираните училища.

Както и в предишните години, националните външни оценявания са в два модула с продължителност по 60 и 90 минути. За ученици със специални образователни потребности първият се удължава с до половин час, а вторият – до 50 минути.

За първи път националните външни оценявания са толкова късно – на 17 юни по български и на 19 юни по математика. В предишните кампании датите съвпадаха с матурите в края на май. Всички седмокласници се явяват в училището, където учат. Само изпитът по чужд език по желание ще се проведе на 21 юни в училища-центрове, определени от РУО.

Седмокласниците трябва да се явят с документ за самоличност и да заемат мястото си до 8,30 ч. Освен черна химикалка, могат да ползват молив и гума, а по математика – и линия, пергел, триъгълник. Забранени са коректори, калкулатори, справочници. Джиесемите и всички други технически средства се изключват и се предават на квестора, който ги поставя на видно място.

Седмокласниците ще получават изпитните материали последователно за всеки модул. След приключване на първия вече нямат право да се връщат отново на него. Важна подробност е, че могат да работят и върху изпитните материали, но отбелязват верните отговори само в листовете за отговори. Бланките с въпросите не се поставят и засекретяват в индивидуалните пликове и не се проверяват.

Седмокласниците нямат право да напускат залата преди приключване на работата върху съответната част, ако тя е с продължителност до 60 минути. Когато е с времетраене 90 минути, излизането е възможно след първия един час.

Резултатите ще са ясни до 27 юни.

Изпитът за проверка на способностите по спорт е в СУ “Петко Р. Славейков” в Кричим по график на 25 и 26 юни, а по музика – в СУ “Любен Каравелов” в Пловдив и СУ „П. Р. Славейков“ в Кричим на 24 юни.

Само 3 дни за подаване на документи

Заради изместените назад дати и съкратените срокове за приключване на кампанията седмокласниците ще имат само 3 дни за подаване на документи – от 3 до 5 юли. В предишните години бяха пет.

Те могат да подадат заявлението онлайн през електронната платформа https://priem.mon.bg с входящ номер и персонален код за достъп, който е записан в служебните им бележки. Другата възможност е да входират документите на хартия в училищата центрове. В Пловдив отварят 5 плюс още 17 в областта ​- по един във всяка община. Тази година има промяна в пунктовете под тепетата и са мобилизирани нови екипи. На мястото на СУ „Климент Охридски” например се включва ОУ “Екзарх Антим І”. Другите 4 са СУ “Цар Симеон Велики”, СУ “Св. Софроний Врачански”, СУ „Пейо Яворов” и СУ „Найден Геров“.

Ето списъка в областта: Асеновград – ОУ „Петко Каравелов”, Брезово – СУ „Христо Смирненски“, Калояново – ОУ „Иван Вазов“, Карлово – ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, Кричим – СУ „Петко Р. Славейков“, Куклен – СУ „Отец Паисий“, Лъки – СУ „Христо Ботев”, Маноле – СУ „Васил Левски“, Перущица – ОУ „Петър Бонев“, Първенец – ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, Първомай – НУ „Христо Ботев“, Раковски – ОУ „Христо Ботев“, Садово – ОУ „Гео Милев”, Сопот – НУ „Неделя Петкова“, Стамболийски – ОУ „Христо Смирненски“, Съединение – СУ „Христо Ботев“, Хисаря – ОУ „Климент Охридски“. Всички ще работят от 8 до 18 часа.

Първо класиране – на 11 юли

Докато в предишни години в средата на юли местата в паралелките след 7. клас вече бяха почти разпределени, това лято на 11 юли тепърва ще излезе първо класиране. В него имат право да участват всички, успешно завършили 7. клас, дори да не са се явили на НВО, като резултатът им тогава се счита за 0 т.

Учениците, които не са класирани, участват автоматично във втория тур. Тези, които са приети, но желаят да участват във ІІ етап, до 16 юли подават заявление в училището, в което са класирани на първия. Те запазват мястото си от първото класиране само ако не бъдат приети по по-предно желание.

Източник: marica.bg