Институции Училища

Студенти първокурсници по педагика в СУ са освободени от такса

2299 първокурсници в „Педагогика на обучението по …“ в Софийски университет са освободени от такса за обучението си. Тя ще бъде покрита от държавата, която отпуска 1 308 542 лв за защитени специалности, сред които и педагогика.

Общо 4476 първокурсници в 17 висши училища няма за плащат такса за обучение, съобщава в. Стандарт. „Освобождаването от заплащане на такси за обучение има за цел да насърчи кандидат-студентите да изберат да се обучават по конкретни специалности и придобият знания и умения по професии, необходими за икономическото и общественото развитие на страната. Това е поредната стъпка от страна на Министерството на образованието и науката от една последователна и целенасочена политика за реформиране на системата за висше образование чрез различни механизми на въздействие, включително и финансови“, с казва в позицията на министерството. За целта кандидат-студенти трябва да учат в едно от осемте професионални направления или осемте защитени специалности с очакван недостиг на специалисти на пазара на труда, включени в списъка на МОН.

Новите студенти в 41 специалности ще следват в СУ „Св. Климент Охридски“, без да плащат такса. Без такса ще бъдат най-много първокурсници в „Педагогика на обучението по …“ – 2299. Останалите професионални направления са „Религия и теология“, „Математика“, „Физически науки“, „Химически науки“, „Химични технологии“, „Енергетика“, „Материали и материалознание“. Безплатно ще бъде и обучението на новоприетите в „Арменистика и кавказология“, „Индология“, „Иранистика“, „Новогръцка филология“, „Румънска филология“, „Унгарска филология“, „Хебраистика“ и „Хидростроителство“, които спадат към защитените специалности. За целта към бюджета на СУ ще бъдат преведени 258 420 лв.

Химикотехнологичният и металургичен университет обучава в две професионални направленията – „Химични технологии“ и „Материали и материалознание“, за които първокурсниците ще бъдат освободени от такси за обучение за целия курс на обучението си. В списък попадат „Биопродуктово инженерство, хартия и опаковки“, „Парфюмерия и козметика“,„Чиста енергия и устойчиво развитие“, „Химично инженерство“ (на немски език), „Технология на стъклото, керамиката и свързващите вещества“. Във всички 14 безплатни специалности са заложни 206 места за обучаващите се в тях. От ХВМУ допълват, че те ще имат възможността да получават, както държавна стипендия за успех, така и стипендия по приоритетно професионално направление и успех, а тези от тях, които са били сред зрелостниците с най-високи оценки на ДЗИ, ще получават по 100 лева допълнителна стипендия на месец.

Бъдещите учители по физическо възпитание, които ще стартират обучението си в специалност „Педагогика на обучението по физическо възпитание“ в Национална спортна академия „Васил Левски“ – София, също няма да плащат такса.

Източник: Standartnews.com