Мнения

Стартира нов европейски проект “Да играем игри с образователна цел“

На 1 октомври 2011 стартира нов европейски проект „Да играем игри с образователна цел“ по програма „Леонардо да Винчи“, чиято дейност е Трансфер на иновации. Той ще бъде финализизран 2013г.

Проектът е разработен от FETE-UGV (Валенсия, Испания) и включва 11 партньорски организации от пет държави. Целта на проекта е да усъвършенства портала за игри с образователна цел http://www.learningame.org, като разшири съществуващите бази от данни за софтуерни приложения, видео игри и продукти за електронно обучение на портала с най-новите технологични решения, за да отговори на нуждите на две от основни направления на образователната система: средното образование и професионалното обучение.

Целевите групи на проекта са преподаватели от средните училища и преподаватели в сферата на професионалното, в частност вътрешно фирменото обучение.

Техническият университет в Габрово ще участва активно в разработването, тестването и разпространението на всички продукти на проекта.

За тази цел ще бъдат включени 50 преподаватели от професионални гимназии в Габрово и десет преподаватели, провеждащи вътрешнофирмено обучение, които ще експериментират, тестват и оценяват обучителните пакети.

В края на проекта те ще имат уменията да разработят сами нови мултимедийни продукти и/или видеоигри за образователни цели.