Учители

Стажът няма да е единственият критерий за кариерно развитие

Учителският стаж спира да е единственият критерий за кариерно развитие на педагогическите специалисти. То вече ще зависи и от получените квалификационни кредити, придобитата професионално-квалификационна степен и резултатите от атестирането.

Това е разписано в Държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

На практика това означава, че ако досега кариерното развитие е можело да се осъществява само на периоди от 10 години натрупан стаж, то сега инициативността на учителите, желанието им да се квалифицират и усилията, които хвърлят в училище, могат да им помогнат да израснат и в рамките на четири години.

Източник: МОН