Училища

Списъкът с иновативни школа нарастна до 395

Списъкът с иновативните училища за следващата учебна 2019/2020 г. нарастна до 395 школа, след като към тях бяха добавени нови 133 школа.

Те са в 133 населени места, разпръснати в общо 111 общини във всички области.

Иновациите са насочени към разработване и въвеждане на нови елементи в организацията или съдържанието на обучението, организиране по-нов или усъвършенстван начин на управлението, обучението и образователната среда, използване на нови методи на преподаване. Проектите на школата са с продължителност до 4 години и ще обхващат всички ученици в тях или само децата от даден випуск. За всяка учебна година са описани конкретно етапите на напредъка и резултатите, които се очакват от предложените иновации. Определени са целите и идеите, свързани с личностното, интелектуалното и емоционалното развитие на учениците.

Преди да бъдат представени пред просветното министерство проектите трябва да са приети от педагогическите съвети и одобрени от родителите на учениците, включени в тях. След това трябва да са одобрени и от комисия, в чийто състав влизат психолози, социолози, педагогически специалисти, представители на научната общност, експерти с доказан опит в областта на образованието, науката и технологиите.

Източник: monitor.bg