Учители

СОУ “Христо Ясенов“,гр. Етрополе, участва в конкурса “Иновативни практики в управлението“

Екип от СОУ „Христо Ясенов“- гр. Етрополе с ръководител Светла Вълова-директор на училището, участва активно в предвидените по план-график срещи от конкурса „Иновативни практики в управлението“.

Ето и някои от тях:

1) Срещи на членовете на отбора за избор на тема на проекта в РИО-Софийска област, в периода от 09.12. до 16. 12. 2011 г.

2) Среща на членовете на отбора с националния консултант Теодора Върбанова за обсъждане на избора на тема в РИО-Софийска област, на 20.12.2011 г.

3) Обсъждане с директорите на формата на анкета за учителите, която да отчете нагласите и пречките за сътрудничество чрез обмен на добри практики – онлайн, в периода 09 -13.01.2012 г.

4) Работна среща-семинар на информатиците от четирите училища с консултанти от Майкрософт България за инструктаж и консултиране по проблемите в дейността им с уеб-базираната платформа на проекта в залата на БСК в София, на 20.01. 2012 г.

5) Среща на информатиците-сътрудници на отбора (продължение на срещата с екипа от Майкрософт) за обсъждане на темата на проекта и предвиждане на нужните обучения и дейности, които трябва да проведат с учителите по училища за подготовката им за работа с платформата в залата на БСК в София, на 20.01. 2012 г.

6) Запознаване на членовете на отбора и на националния консултант с проекта за анкета за учителите и обсъждане-онлайн –25.01.2012 г.

7) Работни срещи на екипите по училища за обсъждане на предложените два формата за описание на добри практики по училища- 30.01.2012 г.

8) Работна среща на екипите от училищата в състав: директор, двама информатици, учители, които имат добри практики с националния консултант за уточняване на всички подробности за работа с уеб-базираната платформа.

На срещата бяха поканени и директорите и началните учители от двете училища, асоциирани към отбора в гр. София в сградата на ЕКСПО 2000.

Проведени са и редица обучения по проекта:

  • Обучение на екипите от информатици от училището Емилия Цветкова и Тинка Цолова с екип от Майкрософт България за възможностите и проблемите на създаване и споделяне на информация онлайн в залата на БСК в София, на 20.01. 2012 г.
  • Обучение за запознаване на учителите с примерни структури за описание на добра практика по училища през януари 2012 г. от Директора на гимназията Светла Вълова.
  • Обучения на учителите в училище от подготвените информатици Емилия Цветкова и Тинка Цолова за възможностите и проблемите при създаване и споделяне на информация онлайн по училища през февруари 2012 г.
  • Запознаване на всички учители от четирите училища с формата на Майкрософт за описание на добра преподавателска практика с цел придобиване на умения за ползване (разчитане, оценяване и прилагане) на добри практики при работа с платформата в училище през февруари 2012 г. – изпратени са на всички учители по е-мейл описания на примерна структура на описание на добра практика и описание на формата vct, в който ще се качва информацията в сайта.
  • Обучение на учителите с добри практики за работа с програмата на Майкрософт Microsoft Innovative Teachers в училище през януари 2012 г.
  • Обучение на екипа от училището в състав: директор, двама информатици, учители, които имат добри практики с националния консултант за уточняване на всички подробности за работа с уеб-базираната платформа.

Текст и снимка: Росица Василева/botevgrad.com

Oще по темата