Мнения

Слабият успех бележи устойчивост

Синдикатът „Образование“ към КТ „Подкрепа“ заяви своето безпокойство и притеснение, но не и учудване, от рекордния брой слаби оценки по математика и от нарасналия брой слаби оценки по български език при външното оценяване в седми клас през тази година.

Негативните резултати потвърждават трайната тенденция за влошаване на успеваемостта на учениците, се посочва в позиция от синдиката.

Според експертите на Синдикат „Образование“ тази негативна традиция няма да се промени и ще продължи и през следващите години, ако не се направят комплексни промени, не само във формата и технологията за организиране на изпитите, но и в начина на преподаване и в трудността на учебния материал.

От синдиката заявяват, че продължават да предлага нов компонент „Образование“ – за положително отношение към учебния процес и за спазване на училищните правилници, който да носи определен брой точки при формиране на бала за прием.

Според синдикалистите много важно е да се намали академизмът и трудността на учебния материал не само по български език и математика, а по всички изучавани училищни дисциплини. От синдиката продължават категорично да предлагат отпадането на външното оценяване след четвърти клас поради липса на обективност и значение за преминаване в следващ етап.

Източник: novini.bg