Институции

Скандалът с детската градина в Горна баня стана политически

Уволненият директор на детската градина в Горна баня Мариана Иванова е приела 24 деца, които не са кандидатствали за прием в детското заведение. Имената им липсват в Информационната система за обслужване на детските заведения, но фигурират в дневниците на съответните групи и в Националната електронна информационна система за предучилищно и училищно образование.

Това показва проверката на назначената от столичния кмет Йорданка Фандъкова специална комисия по случая, резултатите от която са на сайта на Столичния общински съвет. Koнстатирано е съществено разминаване между датите на класиране на някои от децата в системата ИСОДЗ и датите на отразяването им в НЕИСПУО и в дневниците, пише още в протокола от проверката.

В своя позиция пък председателят на Постоянната комисия по образование и култура към СОС Малина Едрева заявява, че лично е поискала „да бъдат публикувани сигналите за нарушения на вече бившия директор г-жа Иванова, докладите от проверките и заповедта за проверка от „Вътрешен контрол” на Столична община, която тече в момента. Публично ще бъдат изнесени и данните от тази проверка, когато тя приключи. Така всеки ще може да се запознае с фактите, подкрепени с документи“.

Едрева пише още: „Равният достъп до образование, при това от най-ранна възраст, отдавна е една от най-важните ни каузи. За да се случи това, наред с постоянното разкриване на нови места, още като заместник кмет г-жа Фандъкова създаде електронната система за записване в детските градини, съпътствана от ясни и прозрачни правила за прием.

Постоянният контрол за следването на тези правила и категоричната позиция относно носене на отговорност беше и причината директорът на детска градина 164 в Горна баня г-жа Иванова да бъде сериозно санкционирана. Безкомпромисността по отношение на контрола е и причината да започне проверка, базирана на нейните твърдения, които се изнасят в публичното пространство след уволнението й , въпреки че до този момент тя не е сезирала нито една българска институция. На този фон е странна защитата, която една политическа партия оказва на директор, който открито признава, че е извършил серия от нарушения на правилата. Всички твърдения за натиск на г-жа Иванова трябва да бъдат сериозно разгледани, затова и резултатът от проверката ще бъде изпратен на прокуратурата.

Правовият ред и противодействието на корупционните практики и заобикаляне на правилата не се постигат с политически декларации, а с ежедневна работа, прозрачност и отчетност“.

Източник: offnews.bg