Институции

Синдикат „Образование“ напомня, че нормите към учителите са пределно строги

Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ е за нулева толерантност на всички форми на агресия, физическо и психическо насилие от всички участници в учебно-възпитателния процес. Адмирираме започналия национален дебат по тази наболяла тема, но едностранчивите призиви за ексклузивен контрол над педагогическите специалисти, на реваншизъм и „лов на вещици“ от някои родителски кооперативи, на скандални медийни репортажи, разтягани като дъвки до пълно изтощение на аудиторията, вреди и срива и без това ниския рейтинг на българския учител.

Случаят в детската градина в Бургас не е представителна извадка, която да дава обективна и точна картина на българската  образователна система, която наистина прелива от проблеми и предубедени, манипулирани по безобразен демагогски начин, обществени реакции.

Зам.-кметът по образование на община Бургас, г-жа Ананиева, и началникът на регионалното управление по образование, г-жа Илиева, реагираха съвсем адекватно и доказаха, че и сега съществуващите правила са логични и ефективни. Експонираното в медиите в продължение на дни напрежение във въпросната детска градина, е по-скоро прецедент, а не практика.

Българските учители обаче очакват МОН да се намеси смело, категорично и е справедливо да  заяви ясно и високо, че Етичният кодекс за работещите с деца е факт от десетилетия, а нормите и протоколите към учителите и директорите са пределно строги, силни и действащи. Образователното министерство също трябва да информира българското общество, че няма български директор на образователна институция, който да не е разработил норми за поведение на персонала и да не следи за тяхното спазване. Според новия образователен закон, образователните институции са автономни, а вмешателството на външни, неоторизирани и незрели субекти е нарушение на закона.

Случаят в ОДЗ „Брезичка“ – гр. Бургас е инцидент и той не може и не бива да генерира генерални анализи за професионализма на българския учител, който има най-голяма нужда от родителското доверие и партниране, както и от подкрепата на МОН като институция.

Нека припомним обаче, че примерите на физическата и психологическа агресия над българските учители и директори са над 5000 за година, факт, който отблъсква младите учители от решението им да заработят като педагози. Натискът и опитите за въздействие на някои родители или техните кооперативи към образователните дейци са път към неефективна и неуспешна образователна система, която би създала личности без граждански и човешки добродетели.

Връщайки се на случая в детската градина, виждаме и друго незаконосъобразно действие, извършено от родител, като поставяне на камера без знанието и съгласието на наблюдаваното лице. Това е факт, който показва непознаване и незачитане на закона, но и подсъзнателно внушава на децата, че законите и правилата в България са фарс и могат да се нарушават.

В почти 90% от образователните институции има видеонаблюдение, което далеч не решава проблема с агресията между деца и ученици, агресията към учители и директори.

Синдикат „Образование“ настоява твърдо за спазването на съществуващите правила, като припомня на родителите и техните организации, че ролята на родителя в образователната система е подпомагаща и партнираща, а не управляваща и рекетираща. Защото „Успехът и щастието на детето могат да се случат само в резултат от ефективното партньорство“.

Източник: lovechtoday.eu