Институции

Синдикат: МОН да отмени външното оценяване в 4 и 5 клас

Синдикат „Образование“ за поредна година предлага на МОН да отмени външното оценяване в 4 и 5 клас, които водят само до пренатоварване на образователната система и натрупване на стрес у учениците, които полагат тези безсмислени изпити. Ние предлагаме да се предостави възможност на всяко училище, в диалог с обществените съвети, настоятелства и синдикалните организации да решат нуждата от такъв изпит. За това настоява Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ в писмо до медиите.

По техни данни представителните синдикални организации в системата на образованието обхващат 95% от работещите в нея и Синдикатът настоява за по-голяма чуваемост на предложенията им при изграждане на образователната политика. Синдикатът предлага в конкурсите за директор на образователна институция, по подобие на отлично работещите европейски политики за подбор и контрол на директори, да се включат и синдикални представители.

Присъствието на синдикални представители е крайно наложително и в атестационните комисии, структурирани на основание Наредба №12 за статута и професионалното развитие на педагогическите кадри. Представителите на синдикатите трябва да намерят своето място и на микро ниво и трябва задължително да присъстват в училищните настоятелства и обществените съвети. За съжаление на представителните синдикати, техните представители бяха изключени от комисиите за иновативните училища, затова Синдикат „Образование“ предлага тяхното включване.

Преди години синдикалните представители бяха задължителна част от общинските комисии за разпределение на средствата от ЕРС. От няколко години насам те са заличени от състава на тези комисии. Затова ние сега предлагаме отново да станат част от този процес, което ще гарантира обективност, прозрачност и целесъобразност при разходването на финансовите средства.

В редица страни с добре работещи образователни модели съществува принцип продуктите на социалния диалог да бъдат задължителни при формирането на национална политика. Такива страни са Полша, Англия, Холандия и др. Ако България последва този пример и договореностите при националното социално партниране станат задължителни, по-доброто българско образование ще бъде гарантирано.

Източник: dnes.bg