Мнения

Синдикатът твърдо “За“ задължителното обучение на 4-годишните

От Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ изразиха пълната си подкрепа към подготвяните законови промени, които ще наложат задължително предучилищно обучение на децата на четиригодишна възраст. Това се казва в писмо, изпратено до медиите и подписано от председателя на организацията Юлиян Петров.

Ето какво се казва още в документа (без редакторска намеса):

Синдикат „Образование“ поддържа безрезервно задължителния обхват на четиригодишните деца в учебно заведение, заложен в законопроекта за предучилищното и училищно образование.

Макар че Синдикат „Образование“ и сега има много критики към тенденциите в новия училищен закон, смята, че в частта относно задължителния обхват на четиригодишни е постигнат един навременен баланс за началното време на подготовка на децата за традиционно наречения първи клас в училище. Тази задължителна подготовка е много важна, защото тя дава равен шанс на децата и ги спасява от затруднената социализация и по – лоши образователни резултати при непосещаване на подготвителни групи сега.

Заложената иновация в образователния закон, естествено, не е открита у нас, а е европейска практика. В някои европейски страни дори дебатират и прилагат наистина ранния обхват на детето във възпитателни общности от 6-месечна възраст. Има образователни системи, в които първи клас започва от петгодишна възраст, естествено, при добре балансирана трудност на учебните програми. (Последното не е прерогатив на българската образователна система).

Проблем при българските деца и ученици е  липсата на толерантност и гражданско образование,  липсата на умения за комуникация в общности, което е резултат от лошата социализация на някои деца, които по някаква причина не са посещавали детско учебно заведение. Категорично децата, стоейки в къщи по цял ден на компютъра, не могат да постигнат необходимите нива на социализация и това статукво поставя детето по-късно в неравностойна позиция. Освен това лошата социализация, алиенацията и криворазбраната засилена индивидуалност, водят до прояви на агресия от някои деца и ученици, агресия, която е основният порок, вредящ на възпитателния процес в училище.

Наистина, ранното предучилищно образование  на децата в България не е приоритет на очакваната реформа в образованието и в новия училищен закон. Обхватът на децата до 3-годишна възраст е в социални, а не в учебни заведения и е безкрайно ограничен. Броят на децата в някои групи (над 30 деца) обезсмисля елементите обучение и възпитание, което превръща детските градини в социални институции. Това вреди на качеството на предучилищната подготовка.