Мнения

Сергей Игнатов: Чрез образование към интеграция!

Интеграцията на ромите във всички сфери минава през образованието и всички усилия трябва да бъдат насочени натам, обяви днес министърът на образованието Сергей Игнатов. Той говори по време на национална среща за представяне и обсъждане на проекта на Национална стратегия за интегриране на ромите в България (2012–2020 г.).

Съдействието ще дойде от родителите и обществеността, но ако го нямаме, всичките ни усилия ще са напразни, колкото и пари да се влагат“, смята още Игнатов.

Интеграцията на ромите няма алтернатива по икономически, морални, ценностни, хуманитарни и политически причини, коментира на свой ред министърът на еврофондовете Томислав Дончев.

Интеграцията означава помощ и концентрирани политики, но означава също спазване на правилата и носене на отговорност“, подчерта Дончев.