Учители

Онлайн курс за придобиване на дигитални умения за работа в интернет среда от учители

Мрежата на учителите – новатори Teacher.bg организира Онлайн курс за придобиване на дигитални умения за работа в интернет среда от учители. Курсът е разделен на няколко модула.

Модул Онлайн безопасност  за деца и учители*
Лектори: Георги Апостолов и  Луиза Шахбазян
Целева група –  предназначен за всички учители

Теми:
1.Онлайн посегателства срещу деца: механизми за противодействие
Въведение в програмите за безопасен Интернет на Европейската комисия: основни принципи и механизми. Програма „Безопасен интернет” в България: компоненти и дейности по компонентите. Видове и честота на различните видове онлайн посегателства срещу деца. Международни и национални правни актове.

2.Рискове и възможности за децата в Интернет.
Обзор на резултатите от европейското представително проучване „Децата в ЕС онлайн”, проведено от Лондонския икономически институт, с фокус върху поведението на българските деца. Безопасността като функция на опита, стълба на възможностите, митове и факти за онлайн безопасността, рискови групи, препоръки и ефективни политики.

3.Превенция на реално и виртуално насилие чрез личностно развитие
Представяне на резултатите от проучването на Националния център за безопасен Интернет „Омраза за забавление”. Социални и личностни катализатори на онлайн насилието между деца. Представяне на методология за превенция на реално и виртуално насилие чрез повишаване на емоционалната интелигентност, информираността и чувствителността на децата спрямо насилието във всичките му форми.

4.Дигиталната грамотност в контекста на новите технологии
Представяне на новите тенденции в употребата на Интернет от децата: мобилни телефони и други мобилни устройства. Необходимостта от дигитална грамотност в света на Интернет без супервизия. Представяне на пилотно дистанционно онлайн обучение по дигитална грамотност.

5.Онлайн безопасност: „добри” и „лоши” послания
Еволюция на идеята за Интернет безопасност. Интернет безопасност от трето поколение: теория и практика. Вредата от всяването на страх, връзката между социалните норми и противообществените прояви, теория на бумеранга.

*Модулът се организира с помощта  на Националния център по безопасен интернет
––
Модул Създаване на интернет сайтове с Expression Web 4
Лектор:  доц. д-р Димитър Велев
Целева група – предназначен за учители по информатика и ИТ

Теми:
1.Запознаване с работната среда на Expression Web 4. Създаване на нов уеб сайт.
Представяне на работния плот на Expression Web 4. Създаване на нов, празен уеб сайт, задаване име на сайта. Създаване на празна HTML страница. Задаване свойства и форматиране на страница.

2.Оформление на уеб страница с помощта на слоеве и свойства на CSS
Създаване на слоеве в уеб страница. Вмъкване на изображения. Задаване свойства на изображенията и на слоевете. Добавяне на текст към слой. Задаване свойства на текста.

3.Оформяне на уеб сайт с помощта на CSS
Използване на каскадни стилови таблици (CSS) за форматиране на стилове на заглавие. Позициониране на слоеве с помощта на CSS. Използване на CSS за подравняване на изображение. Преглед на страницата в браузър.

4.Създаване на повече страници
Създаване на външна стилова таблица (style sheet). Създаване на динамичен уеб шаблон. Поставяне на стилова таблица към динамичен уеб шаблон. Създаване на вътрешни страници с помощта на Dynamic Web Template (Динамичен уеб шаблон)и оформяне на страниците, използвайки външен CSS файл.

5.Добавяне на контроли за навигация към уеб сайт
Навигация в уеб сайт. Създаване на вътрешни и външни връзки. Създаване на интерактивни бутони.

Повече за продукта Microsoft Expression Web 4 можете да откриете тук – web.teacher.bg
–-
Модул Създаване на онлайн тестова система за изпитване на учениците
Лектор: Лъчезар Бъчваров, Живко Георгиев
Целева група – предназначен за всички учители

Модул  Да направим училището си популярно в интернет
Лектор:  Пламен Томов, Христо Атанасов
Целева група – предназначен за всички учители

Курсът ще се провежда всяка събота от 14:00 до 16:00 часа. Стартира на 19 ноември 2011 год. (събота). Можете да го следите в реално време с картина и звук във виртуалната класна стая на teacher.bg!