Училища

Семинар на тема “Знанията за Европейския съюз в училище“

На 20 януари 2012 г. от 15:00 ч. в Конферентната зала, Факултетът по педагогика организира семинар на тема: „Знанията за Европейския съюз в училище“.

На форума ще вземат участие студентите от специалност Неформално образование, които изучават учебната дисциплина Европейските клубове в извънкласната дейност с учениците.

Фокус на семинара са въпросите за ролята и приноса на формите на неформалното образование за повече знания на учениците за Европейския съюз, както и подкрепящите мерки на съюза.

На срещата ще присъстват представители на Европейски клубове от софийски училища, преподаватели и студенти от Софийския университет.