Институции Ученици

СЕГА: Оценката от матурата по български отпада от бала за медицина

Оценката от матурата по български език отпада от балообразуващите оценки за прием в специалностите медицина, дентална медицина и фармация. Това става ясно от промените наредбите за държавните изисквания за придобиване на висше образование в степен магистър по тези специалности, публикувани на 29 декември 2023 г. в Държавен вестник.

Вестник „Сега“, припомня, че промените бяха одобрени с решение на МС от 20 декември м.г. Тогава оттам съобщиха, че оценките по биология и химия от дипломата за средно образование престават да бъдат балообразуващи при кандидатстване по специалностите медицина, дентална медицина и фармация, тъй като заради профилирането в 11-ти и 12-ти клас, въведено преди няколко години, вече не всички завършващи средно образование ученици изучават тези предмети. Нищо не бе казано обаче за матурата по български език, оценката от която се взема при оформянето на бала на кандидат-медиците в последните години – именно защото не всички ученици учат биология и химия в 11-ти и 12-ти клас и съответно не държат матура по тях.

След излизането на промените в Държавен вестник става ясно, че оценката от матурата по български и литература всъщност отпада от тези, които ще участват в бала, без обаче МС или здравното министерство, изготвящо промените, да акцентира на това. Според новите правила състезателният бал за медицина ще се образува от утроените оценки от конкурсните изпити по биология и по химия (кандидат-студентските изпити, които си организират медицинските университети – бел. ред.) и оценките по биология и по химия от общообразователната подготовка за първи гимназиален етап, тоест от 8-и до 10-и клас.

Източник: СЕГА