Институции Училища

СЕГА: МОН намери финансиране за образователните медиатори

МОН е намерило решение за образователните медиатори, за половината от които имаше риск да останат без работа от 1 юли, съобщи в. Сега. Ведомството ще направи промяна в наредбата за финансиране на институциите, която ще позволи училищата и детските градини да получават отделен ресурс за назначаването на медиатори, социални работници и друг помощен персонал, съобщава Деян Колев от Центъра за междуетнически диалог „Амалипе“ на сайта на организацията.

По думите му тази промяна ще се случи до края на юни, като бюджетът за тази година е подсигурен. Така всички училища и детски градини с концентрация на уязвими групи ще имат възможност да запазят своите образователни медиатори или дори да назначат такива.

Новият образователен проф. Галин Цоков е уверил, че министерството оценява високо труда на образователните медиатори и съдействието на Център „Амалипе“ и че ще създаде необходимите предпоставки, за да не остане нито един медиатор без заетост след 1 юли. Дректорът на дирекция „Финанси“ в МОН Соня Кръстанова е обяснила, че в случая става дума за решение, по-устойчиво дори и от националната програма.

До края на юни МОН ще направи промяна в наредбата за финансирането, чрез която ще се обособи специален ресурс, който училищата и детските градини ще получат за назначаване на образователни медиатори и социални работници. Той ще е насочен към училища и градини с концентрация на уязвими групи, като в зависимост от броя на децата и учениците в тях ще се определя до колко щата може да бъдат финансирани от държавния бюджет. Също така ежегодно ще се определя със заповед на министъра на образованието какво ще е финансирането за един щат. Образователните институции ще могат да изразходват този ресурс само за медиатори, социални работници и друг помощен персонал, което ще включва заплащането им, включително допълнително трудово възнаграждение. Ресурсът ще може да бъде използван през настоящата и следващата година, но не и по-късно. 

Източник: СЕГА