Ученици Училища

Ромите стават по-образовани

За първи път тази година статистиката отчита повишаване на броя на завършили средно образование сред ромското и турското население у нас.

Делът им се е увеличил на 13,2% от 8,3% през 2017 г.

В същото време с 11 на сто намалява делът на хората, които остават само с начално образование – от 47,4% през 2011 г. на 36 на сто през миналата година. Данните бяха оповестени на Националните дни за учене през целия живот във Велико Търново.

Цифрите показват, че мерките и политиките в образованието са правилни, коментира Валентина Дейкова, национален координатор за изпълнение на Европейската програма за обучение на възрастни към МОН.

Анализите сочат, че образователната структура у нас в последните години се подобрява. Намаляват хората с основно и по-ниско образование, а среднистите се увеличават от 46% през 2011 г. на 54,4 на сто през миналата година. А по висшисти България е значително над средното ниво в ЕС от 78% – с 82,8 на сто.

Макар и малко, има завишение и на хората, които предприемат дейности за учене през целия живот – от 1,6 на 2,5 за последните 10 години. През последните 12 месеца съществуващите у нас 955 Центрове за професионално обучение са обучили общо 99 590 възрастни. Най-търсените направления са: моторни превозни средства, сигурност, фризьорство и козметика, транспортни услуги, хотелиерство. В тези сфери кадрите са задължени да повишават квалификацията си.

Учене през целия живот не е лозунг, а политика, която дава отговор на променените изисквания на пазара на труда, каза зам.-министърът на образованието Таня Михайлова. Тя призна, че тази политика често остава встрани и вниманието се съсредоточава върху учениците и студентите. Всяко намерение за инвестиции започва с въпроса какво е положението с кадрите и е много важно да насочим вниманието към хората в нужда от квалификация или преквалификация. Таня Михайлова подчерта, че това трябва да става чрез взаимодействие на институциите и връзка между образователните структури и бизнеса.

Източник: marica.bg