Мнения

Решението след PISA 2012: Повече извънкласни дейности и адаптация към изискванията на 21 в.

Изследването на PISA 2012 показва, че учениците от профилирани гимназии много по-добре са се справили с теста. При тях средният брой точки е 444.

Средният резултат от решаването на теста на PISA за българските учениците е 402 точки, при среден резултат за учениците от ОИСР 500 точки.

Съществено по-малък е броят точки на учениците от целевата група в прогимназиален етап на обучение и в непрофилирани паралелки на СОУ. Момичетата, участвали в изследването, са се представили по-добре от момчетата. България е една от страните, в които семейната и социално икономическата среда на учениците има най-сериозно влияние върху резултатите.

Резултатите от изследването сериозно безпокоят министъра на образованието и науката Анелия Клисарова и цялото МОН, тъй като на 15 години младежите завършват основно образование и трябва да имат определени знания и умения, както и компетентността да ги използват в реалния живот.

Според Клисарова първата стъпка към подобряване на тези резултати  е средствата за извънкласни дейности да се използват за адаптацията на децата и учениците към новите съвременни изисквания на 21 век. Това е въпрос на отговорност и организация от страна на учителите и директорите, които същевременно трябва да повишават и своята квалификация.

Още по темата