Мнения

„Речта на омразата” в образователни теми за различни сегменти

Националният център за безопасен интернет разпространява методически пособия за противодействие на речта на омразата сред децата от 1-4 клас. Пособиятавключват наръчник за учителя с 10 темии работни тетрадки за учениците.

Темата е интересна и особена актуална на фона на все по-мащабното влияние на интернет-комуникацията в обществото ни като цяло и най-вече – сред средношколците. Именно достъпът до така наречените социални мрежи, които са социални медии е един от най-популярните начини за създаването на благоприятна среда за появата на реч на омраза.

Тази относителна и първична свобода, която дават форумите и чатовете е хранителната основа, на която израства възможността да се развихри свободията, която лесно преминава в насилие – словесно, а дори и физическо.

Сравнително лесното постигане достатъчна анонимност, която разбира се не е пълна, но е изначална, дава възможност на пишещите да дават оценки, които в много от случаите са не просто анализи, а директни обвинения, заплахи и карйни категоризации. Това относително лесно се преформатира в реч на омразата. Свободата, анонимността, съчетани с натрупан негативен ентусиазъм към дадена теза, тема или личност, лесно преминават границата и достигат до откровената простащина.

На това сме ставали свидетели всички, и докато пишем статуси в социалните мрежи, както и когато коментираме във форуми, особено пък, когато сме автори.

Речта на омразата е проява на слабост, но преди всичко, това е откровена агресия, която за съжаление трудно може да се контролира, заради това и така лесно ескалира. Омразата винаги има посока, но обяснението за възникването на явлението е многопосочно. Това може да се дължи на личностни дефицити, възпитателни пропуски, погрешно формиране на ценности и много други.

Едно такова обучение, дори и в ранна възраст, каквато е тази на учениците в диапазона 1-4 клас, би било особено полезно, за да може още от малки децата да знаят категориите, да могат сами да определят нивата на езикова комуникация и степените на емоционалност, без това да е съзнателна система, а на ниво емпиричен опит. Така те ще могат да формулират по свои собствени правила поведенческите стереотипи, които обаче ще са част от една система, която се изгражда именно на фона на обучението за това, какво е допустимо и какво не е допустимо, когато се осъществява вербална, невербална или писмена комуникация в различните ситуации.

Това обучение обаче трябва да премине и на едно ново, по-високо ниво, когато учениците са в по-горен курс, защото нивата на знания, методиките за прилагането им и примерите са различни.

На едно дете в 3 кл. трудно може да се обясни, че дискриминацията на полов признак, например, е форма на насилие и употребата на реч на омразата в тази сфера би представлявала състав на морално престъпление и откровен социален негатив.

Ето защо, различните нива на реч на омразата, както и различните проявления, могат да бъдат систематизирани в различни методически разработки, които да бъдат предвидени за различни по възраст образователни сегменти.

Така актуалните теми, ще намерят по-лесно своите адресати, а изводите ще бъдат насочени към спецификите не само на възрастовите,  но и на емоционалните нива на социална адаптация и образователна комуникация.