Училища

Рейтинговата система сравнява 51 висши училища у нас

Рейтинговата система на висшите училища в България е създадена през 2010 г. от Министерството на образованието и науката. Тя представлява уеб-базирана интернет платформа с адрес: http://rsvu.mon.bg, която подпомага кандидат-студентите и техните семейства в избора на специалност и висше училище, в което да се обучават.

В новото си издание рейтинговата система сравнява 51 висши училища в рамките на 52 професионални направления на основата на десетки показатели, измерващи различни аспекти на учебния процес, научната дейност, учебната среда, предлаганите социално-битови и административни услуги, престижа на висшите училища и реализацията на завършилите на пазара на труда. За формиране на индикаторите в системата е използвана информация, подадена от висшите училища, Националната агенция за оценяване и акредитация, информационната система АдминУни, Националния осигурителен институт,  международни научни библиографски бази данни, както и от анкетни проучвания сред студенти, преподаватели, работодатели и служители във висшите училища.

Рейтинговата система, както и в предходните си издания, съдържа предварително изготвени стандартизирани класации по професионални направления на висшите училища и дава възможност за изработване на собствени класации, с оглед на индивидуалните интереси и предпочитания на потребителите.

В рейтинговата система е публикувана информация и за най-често срещаните професии и длъжности сред завършилите различните професионални направления във висшите училища, както и списък със специалностите, по които предоставят обучение.

Изборът на висше училище и професионално направление оказва съществено влияние върху шансовете на студентите за бъдеща реализация на пазара на труда, показват данните в новото издание на Рейтинговата система. То потвърждава наличието на големи различия в средните нива на доходи, безработица и приложение на придобитото висше образование сред висшистите в зависимост от завършеното професионално направление и висше училище.