Ученици

Резултати от външното оценяване за четвърти и седми клас

Министерството на образованието изнесе обобщените резултати от външното оценяване на учениците от четвърти и седми клас.

Виж презентация четвърти клас

Виж презентация седми клас

Още по темата