Мнения

МОМН се заема с проблема с нереалните текущи оценки

Сериозните разлики, които се наблюдават в оценките от текущото оценяване на учениците през годината и тези от външното (в края на втория срок) са повод от министерството на образованието да обърнат по-сериозно внимание на проблема през следващата учебна година.

Това обяви зам.-министърът Милена Дамянова на представянето на официалните данни от изпитите след седми клас. (виж графиката с обобщените резултати)

Учениците от седми клас се тестваха по този начин за втора година. Изпитите бяха в два модула – първият национално външно оценяване на основно ниво и вторият допълнителен текст за преразказване по БЕЛ и допълнителни задачи за математиката.

Стана ясно, че най-ниски са резултатите от преразказа в Търговище, Кърджали и Шумен, а най-високи в София, Перник и Габрово.

На национално ниво през следващата учебна година предстои изпробването на нова система за инспектиране на качеството на образованието в училище, информира зам.-министър Дамянова.

Системата цели да се открият причините за разликите в оценките от текущото и външното оценяване. От МОМН неведнъж уточняваха, че една от главните им цели е изравняване на нивото към по-добро във всички училища, независимо от мястото или статутът им.

Предстои и завишаване контролът за спазването на графика за консултиране на учениците, тъй като по длъжностна характеристика всеки преподавател трябва да отделя време за индивидуално или групово конкултиране на учениците.

От днес


Още по темата