Ученици

Ранна кариерна ориентация чрез кръжоци

Сериозно увеличение на извънкласните дейности с цел ранно кариерно ориентиране на децата, се предвижда от началото на следващата учебна година, съобщи зам.-министърът на образованието Иван Кръстев, цитиран от всекидневника „Монитор“.

„Още от първи клас децата трябва да развиват своите таланти и кариерна ориентация. Това ще стане чрез извънкласните дейности, които от следващата учебна година ще бъдат разширени. Кръжоците ще заемат основна част от времето на децата, които са обхванати от целодневната организация на обучение“, обясни той.

Към настоящия момент извънкласните дейности се провеждат по проекта „Успех“, който бележи с всяка изминала година все по-голяма популярност. По последни данни около 800 000 ученици от всички училища в страната посещават клубовете по интереси, познати и като кръжоци.

Заниманията се провеждат след учебно време, през уикендите и ваканцията.