Мнения Ученици Училища Учители

Различната система на обучение в начален етап в гр. Берлин, Германия

Като част от екипа на 4. ОУ “Проф. Джон Атанасов “ имахме възможността да се потопим в учебния процес на училище Schliemann Elementary School в Берлин, район Рудол , благодарение на програма Еразъм + и съвместния ни проект „ Комуникация в действие“ с партньори от Германия, Белгия, Австрия и Испания. Ние не само наблюдавахме, но и представихме урок, в който вплетохме българската традиция „Закичване с мартеници“.

Получихме подробности за тяхната система на обучение директно от Ръководството и учителите.

Взаимнообучителна система

Германия е разделена на 16 провинции, във всяка има отделни норми и системи свързани с образованието. Началното образование в Берлин и Брандербург започва на 6 години и завършва на 11 год. В това училище се използва смесеното обучение, което ние наричаме взаимнообучителна система. Класовете, които се смесват са 1 , 2 и 3. Тъй като от 3 клас започват да учат чужд език, те разделят третокласниците от останалите само за часа по чужд език. Малките, които не могат все още да четат също имат допълнителни часове докато се научат буквите.

Как се осъществява един час?

Часовете са на блокове. Обикновено по-голямо дете седи с по-малко и му чете задачите. Нивото на материала между 2 и 3 клас не се отличава с голяма амплитуда. До 3 клас основно децата се учат да четат, да решават елементарни задачи, които са под нивото на българските държавни образователни изисквания.

Учениците имат индивидуални тетрадки с кратки и елементарни инструкции, обикновено за самостоятелна работа. По природните науки в повечето случаи се използват електронни ресурси. На учениците се дава възможност да се обучават самостоятелно, като затова е осигурена добра база от книги, учебни пособия, игри и различни дидактични материали за обучение. Към всяка задача има приспособена система за самопроверка.

Системата Self learning system

Self learning system е системата, която подкрепя взаимно обучителната и дава възможност на учениците да учат допълнително според техните интереси. Когато учениците напредват бързо им се дават допълнителни задачи, които да надградят знанията им. Индивидуалният подход е много по-застъпен от фронталния.

В случай, че има деца със затруднения им се дават допълнителни консултации, както и на децата чужденци, които не говорят немски . Ученици от начален етап могат да повтарят класа, в случай, че не са покрили държавните образователни изисквания.

Резултатите на национално ниво са средни, но за Ръководството приоритет са социалните умения. Подготовката на материалите се прави предварително по предметите, което е доста трудоемко, поне докато учителите не натрупат опит и рутина. По време на онлайн обучението заради коронавируса са имали само един път седмично смесена група. Класовете са учили по възрасти. Учителите са преподавали само основните предмети – математика, език, история и природни науки.

Училищата в района имат право да изберат, дали да се включат в тази система на обучение. Едва 10% са избрали работа със смесени класове, тъй като повечето учители предпочитат да преподават в хомогенен клас. Въпреки това смесеният начин на преподаване съществува от около 15 години и има идея да се приложи и в горен етап.

Част от родителите, избират това училище, не само заради прилежащия район, но и заради прилаганите методи на преподаване. Училището партньор решава да продължи начина на работа, тъй като смята, че децата развиват социални умения, като сътрудничество, взаимопомощ и самостоятелност.

„Какви са предимствата на тази система?“

Учителите казват, че това прави учениците по-добър екип, по-големите се чувстват важни и полезни, а малките по-сигурни и спокоини, че има на кого да разчитат, в случай на затруднение. По-малките се стремят да стигнат нивото на по-големите. Големите от друга страна се учат да обясняват и да обогатяват знанията си по теми, които ги вълнуват.

Източник: Д. Борисова, Начален учител, 4. ОУ „Проф. Джон Атанасов“, София