Мнения

Първо заседание на Направляващия комитет по проекта за дуалното обучение

На 29 май 2015 г., от 10:30 часа, в залата на петия етаж в МОН ще се проведе първото заседание на Направляващия комитет по проект „Швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в българската образователна система”.

Направляващият комитет е съставен от представители на Швейцарския Офис за Сътрудничество към Посолство на Конфедерация Швейцария в България, Националното координационно звено към Министерския съвет, Министерство на образованието и науката, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на икономиката и Националната агенция за професионално образование и обучение.

На заседанието ще се вземат решения, свързани с планирането и изпълнението на проекта, както и ще се определят първите две училища, които ще започнат пилотно прилагане на дуално образование през новата 2015/2016 учебна година.

В 12:00 часа в зала 5, етаж 5, ще се проведе пресконференция за журналисти, на която ще бъде представен проектът за дуално обучение и ще бъде оповестена информация за взетите на заседанието решения.