Училища

Пускат родители по време на НВО след седми клас

Представители на родителите ще присъстват в сградите, където се провеждат зрелостни изпити или външното оценяване след седми клас. Идеята е на министъра на образованието Тодор Танев, информира „Стандарт“.

Допускът на родителите обаче ще е при определение условия – ще могат да присъстват родители, които не са от професиите, свързани с провеждането на изпита, както и такива, които нямат собствени деца или роднини, които полагат в този момент изпит.

Изборът на представителите на родителите ще става от настоятелството или от дирекцията. Ще имат ограничен достъп като например до видеонаблюдението и при определен ред ще могат да минават по коридорите на училището.

Това е само една от мерките, които министерството предприема за провеждането на матурите от тук насетне.

„Всички готвени промени обаче ще са само технически, а не съдържателни“, обясни министър Танев в Димитровград миналата седмица.