Ученици

Публикуван е Календарният план на състезанията по ИТ, информатика, математика и лингвистика през учебната 2010/11 г.

К А Л Е Н Д А Р ЕН  П Л А Н

на състезанията по математика, информатика, информационни технологии и лингвистика през учебната 2010/2011 година

 
 
Под егидата на МОМН и СМБ
 
Математика
 1. Зимни математически състезания, Варна и Бургас – 28-30 януари 2011 г.
 2. Състезание-тест за учениците в VІІ клас:
  • Общински кръг – 19 февруари 2011 г.;
  • Областен кръг – 20 март 2011 г.;
  • Национален кръг – 30 април 2011 г. от 9:00 ч.
  1. Европейско математическо състезание “Кенгуру”
   • Областен кръг – 19 март 2011 г. от 11:00 ч.;
   • Национален кръг – 4 юни 2011 г. от 11:00 ч.
   1. Пролетни математически състезания, 25-27 март 2011 г.
   2. Математическо състезание между профилирани гимназии и паралелки на СОУ с чуждоезиков профил, Ловеч – 1-3 април 2011 г.
   3. Балканска олимпиада по математика, Румъния, май 2011 г.
   4. Балканска олимпиада по математика за малки ученици, Кипър, юни 2011г.
   5. Международна олимпиада по математика, Амстердам, Холандия, 14-27 юли 2011 г.
   6. Национална олимпиада по математика:
    • Общински кръг – 12 февруари 2011 г.;
    • Областен кръг – 12-13 март 2011 г.;
    • Национален кръг – 16-17 април 2011 г.
     
    Информатика
    1. Национален есенен турнир по информатика „Джон Атанасов”, Шумен, 26-28 ноември 2010 г.
    2. Състезание в рамките на Зимни математически състезания, Варна и Бургас – 28-30 януари 2011 г.
    3. Национален пролетен турнир по информатика, Ямбол, 10-12 юни 2011г.
    4. Младежка Балканиада по информатика,
    5. Балканска олимпиада по информатика,
    6. Международна олимпиада по информатика, Тайланд, юли 2011 г.
    7. Национална олимпиада по информатика:
     • Общински кръг – до 22 януари 2011 г.;
     • Областен кръг – 5 март 2011 г.;
     • Национален кръг – 16-17 април 2011 г., Хасково
     
    Информационни технологии
    1. Национален есенен турнир „Компютърните приложения в класната стая”, Шумен, 26-28 ноември 2010 г.
    2. Национална олимпиада по информационни технологии:
     • Общински кръг – до 22 януари 2011 г.;
     • Областен кръг – 20 март 2011 г.;
     • Национален кръг – 28-29 май 2011 г., Благоевград.
     1. Национално състезание по компютърни мрежи, 9-10 април 2011 г., София.
      
     Лингвистика
     1. Състезание в рамките на Зимни математически състезания, Варна и
     2. Бургас – 28-30 януари 2011 г.
     3. Международна олимпиада по лингвистика, юли 2011, САЩ
     4. Национална олимпиада по лингвистика:
      • Общински кръг – 27 февруари 2011 г.;
      • Областен кръг – 2-3 април 2011 г.;
      • Национален кръг – 7-8 май 2011.
       
       
      Под егидата на РИО и/или СМБ
       
      Математика
      1. Математическо състезание “Хитър Петър”, Габрово – 9 октомври 2010 г.,
      2. Математически турнир “Черноризец Храбър” – 1 ноември 2010 г.
      3. ХІІ Софийски математически турнир, 23 октомври 2010 г.
      4. Есенен математически турнир, София, 26-28 ноември 2010 г.
      5. Турнир по математика и информатика „Д. Малешков”, Пловдив – 19 ноември 2010 г.
      6. Областен математически турнир, Кърджали, ноември 2010 г.
      7. ХІІІ Турнир по математика и информационни технологии “Св. Николай Чудотворец”, Бургас – 21 ноември 2010 г.
      8. Математически турнир “Иван Салабашев”, Стара Загора – 4 декември 2010 г.
      9. Коледно математическо състезание, 11 декември 2010 г.
      10. Турнир по математика и информатика „Р. Грозданов”, Пловдив – 25 март 2011 г.
      11. Великденско математическо състезание – 17 април 2011 г.
      12. Математически турнир “Акад. К. Попов”, Шумен, 6-8 май 2011 г.
      13. Математическо състезание „Роман Хайнацки”, Ямбол, 25-27 март 2011 г.
      14. Математическо състезание „Еврика” – София, юни 2011 г.
      15. Международни състезания по математика:
      • до 15 г., AITMO, Индонезия – 2011 г.
      • до 12 г., EMIC, Индонезия – 2011 г.
      1. Международно състезание за ученици до 14 г., Хонг Конг, 10-15 юли 2011 г.
      2. Национална студентска олимпиада по математика, 20-22 май 2011г., София.
      3. Ученически институт по математика и информатика:
      • конференция – 14-16 януари 2011 г.;
      • ученическа секция на 40 Пролетната конференция на СМБ.
       
      Информатика
      1. Турнир по математика и информатика „Д. Малешков”, Пловдив – 19 ноември 2010 г.
      2. Турнир по математика и информатика „Р. Грозданов”, Пловдив – 25 март 2011 г.
      3. Национална студентска олимпиада по програмиране, 13-15 май 2011г., Шумен.
      4. Ученически институт по математика и информатика:
      • конференция – 14-16 януари 2011 г.;
      • ученическа секция на 40 Пролетната конференция на СМБ.
       
      Информационни технологии
      1. ХІІІ Турнир по математика и информационни технологии “Св. Николай Чудотворец”, Бургас – 21 ноември 2010 г.
      2. Регионален турнир по ИТ „На ТИ с ИТ”, Пловдив, 10-12 денември 2010 г.
      3. ІІІ състезание по ИТ „Благоевград 2011” – Благоевград, последната седмица на месец март 2011 г.