Мнения

С. Игнатов: Училищното образование се нуждае от допълнителни 50 млн. лв. през 2011 г.

Училищното образование се нуждае от 50 млн. лв. допълнително за следващата година, е заявил министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов при откриване на кръглата маса, посветена на Световния ден на учителя.

Министър Игнатов е заявил в словото си при откриването, че ще настоява бюджетът за образование да бъде увеличен от сегашните 3,3% от БВП и че за българското образование, вкл. висше, са необходими година допълнително общо 110 млн. лв. през следващата, защото образованието е приоритет за нацията.

Според доц. Богдан Богданов – зам. ректор на Бургаски университет „Асен Златаров”, бюджетът за образование у нас е 0,16% от БВП, като през последната година е намален от 0,35% през предходната, което той заяви на 25 август 2010 г. в гр. Бургас на форума „Иновации в познанието и познавателно развитие” и видеозапис, на което Teacher.bg публикува.

Министърът също така е съобщил, че учителските заплати няма да бъдат намалявани и е възможно увеличение в някои училища.

Председателят на учителския синдикат към КНСБ – Янка Такева, е съобщила по време на кръглата маса, че са необходими 156 млн. лв. допълнително към бюджета за образование, както и че се водят преговори с Министерство на финансите, на които е заявено това искане. Според Янка Такева, ако тези средствата не бъдат осигурени, системата на образованието няма да може да функционира нормално. Такева е заявила още, че за въвеждането на целодневното обучение на децата през 2010 г. ще са необходими 21 млн. лв.

Анелия Андреева – директор на Национални институт за обучение и квалификация в средното образование, е съобщила по време на дискусията, че средната възраст на учителите клони към 50 г. и този факт не е добър. Учителската професия е все по-малко привлекателна и много малък броя млади хора започват да работят като учители.

България не успява да усвои средствата за квалификация на учителите, е съобщила още Анелия Андреева. Според нея, средствата за квалификация и преквалификация на учителите, предвидени в делегираните бюджети за 0,8% от Фонд „Работна заплата” – общо около 8 млн. лв. Според Андреева са усвоени едва 1 млн. лв. от тези средства. Анелия Андреева е била подкрепена от Йорданка Фандъкова, която също е участвала в кръглата маса.