Ученици

Психологът коментира: Повтарянето на класа е крайна мярка

Да се повтаря клас, независимо от възрастта е крайна мярка, преди която трябва да се приложат други, насочени към изоставащите ученици. За тях обаче трябва да има конкретно разписани стандарти, коментира пред БТА председателят на Дружеството на психолозите в България Пламен Димитров.

Той направи коментара по отношение на идеята да се повтарят класовете от втори до четвърти, при положение че учениците не се справят с уроците. Тази идея обаче среща отпор от министъра на образованието Сергей Игнатов, който отхвърли възможността да се повтаря клас в основното училище. Игнатов е против и срещу оценките, изразени в числа.

Според Димитров изоставащото в училище дете трябва да бъде въвлечено в индивидуална или в групово ориентирана подкрепяща дейност, за да се преодолее изоставането и да се открият причините за него. Това важи и за по-големите ученици, но за малките е особено важно да има педагогическа чувствителност и отговорност от страна на възрастните, смята психологът.

Той посочи, че по цял свят общността на училищните психолози работи с функционални модели за анализ на поведението, които от своя страна водят до мерки и индивидуални планове за работа с децата, срещащи затруднения. Механичното оценяване на поведението им води до т.нар. „етикиране“, което носи след себе си вредни последици за детето и за целия клас.

Психологът е на мнение, че наказанието трябва да се прилага в краен случай, след като е помислено за други мерки, които да са корекционни. Консултацията и опитът да се „влезе“ в конкретния проблем са добри решения, тъй като поведението на децата е резултат от отношенията в класа или групата, с връстниците извън училище, а също и с учителите.

Димитров изказва съжаление, че от над 700 педагогически съветници в училищата, едва 10-15% имат нужната професионална квалификация и са психолози, способни да решат проблемите на децата, които се нуждаят от тях.

„Едно оценяване на поведението на учениците без квалифицирани специалисти в тази област, може да стане източник на изключителни педагогически залитания в посоки, които са ни познати от преди няколко десетилетия“, отбелязва Пламен Димитрoв. Той подчерта, че малките ученици не могат да бъдат подлагани на такова оценяване, каквото се прилага в по-горните класове.

Според него превръщането на характеристиката на учениците в един вид оценъчен процес изисква изключителна подготовка, множество програми за обучение – как точно трябва да се изготвя този документ от класните ръководители. Този процес не е никак лесен и не трябва да се оставя на интуитивното действие, а за него трябва да има много ясна методология и програми, които да гарантират, че педагогическите кадри „знаят какво правят и няма да причиняват щети на учениците“, отбеляза психологът.

снимка: Нели Томова/e-vestnik.bg