Мнения

Президентът Първанов и АБВ с 12 идеи за развитие на родното училище

Екипът на президента на Република България Георги Първанов в неговото гражданско сдружение АБВ (Алтернатива за Българско Възраждане) публикува днес на сайта си 12 идеи за развитие на българското училище.

Teacher.bg ги изброява по реда, в който са обявени, а целият материал можете да прочетете ТУК.

1. Задължителен характер на предучилищното образование след 5 годишна възраст

2. Обхващане на всички подлежащи на обучение и изпреварващи мерки, предотвратяващи отпадането от образователната система

3. Въвеждане на форми на обучение, които ще позволяват на отпадналите да се завръщат и да получат съответната образователна степен и професионална квалификация.

4. Достъпност на учебното съдържание като език и материал

5. Необходима е дългосрочна програма за издигане на социалния статус и авторитета на българския учител:

6. Подобряване на външната и вътрешната системи за оценяване

7. Развитие на общественото начало, публично-частните партньорства и ролята на училищните настоятелства в образователната система

8. Обвързване на средното образование с изискванията на висшето образование и пазара на труда, плавен преход между образователните степени

9. Реорганизация на системата за професионално обучение и по региони

10. Развитие на системите за обучение през целия живот

11. Подкрепата на способните и талантливите ученици и изграждането на система за ранното им откриване, за ускореното им израстване и реализация,

12. Намирането на комплексни решения на проблемите с физическата дееспособност, здравето и възпитанието на учениците.

Целият материал четете тук