Училища

Проф. Клисарова: Основното образование приключва след седми клас

Всички, които работим по бъдещия закон за предучилищното и училищно образование сме на мнение, че основното образование трябва да се завършва в седми клас и да има две гимназиални степени“, разкри образователният министър проф. Анелия Клисарова, цитирана от БНР.

Тя обясни, че въпросите, по които са дискутира са много, като се започне от това как правим учебните планове и програми, как формираме учебното съдържание, как разпределяме учебните предмети, така че всеки да участва, но да бъде балансирано за учениците.

„Ще има доста да поработим. Трябва малко да забавим, да съберем повече обсъждания, защото иначе ще кажат, че го налагаме, а ние искаме да  го приемаме, а не да го налагаме, смята проф. Клисарова.

„Мога да дам пример за тясна връзка между образованието и бизнеса. В техническия университет в София в момента има 4 магистърски програми, които са поръчани от бизнеса, изработени са заедно с бизнеса, а лабораториите за обучение по тези програми са финансирани с европейски пари и с пари от фирмите“, обясни още министърът.