Училища

“Професия трол“ (не)изненада кандидат-студентите

По темата „Професия трол“ писаха вчера кандидат-студентите на писмения изпит по журналистика в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Тя беше изтеглена в 65-та аудитория на Ректората от Томислав Масларски от Мездра.

Заместник-деканът на Факултета по журналистика проф. Ефрем Ефремов е поздравил присъстващите в аудиторията за избора им да се явят на изпит в СУ и изрази надеждата, че с мнозина от кандидатите ще се види наесен.

515 кандидат-студенти бяха заявили желанието си да се явят на писмения изпит по журналистика, който има за цел да оцени способността им да създават цялостен и завършен писмен текст по зададена тема.

Работата може да бъде написана в свободно избрана от автора прозаична форма и достатъчен за пълноценното разгръщане на замисъла обем.

Темите за писмения изпит са от съвременния обществен, политически, икономически и културен живот, отразен в българския периодичен печат, в радиото, телевизията и интернет. Изпитната комисия е формулирала темите непосредствено преди изпита, който продължава четири астрономически часа.

В писмените работи ще бъде оценявана общата култура на кандидатите – познаването и уместното боравене с историческите, социалните, политическите, научните, културните, литературните и други факти, използвани в текстовете им, посочват от СУ.

Допълва се, че изпитната комисия ще оценява също писмената култура на кандидат-студентите – богатството на езика и обработеността на стила; правописа и пунктуацията; избягването на клишетата и заучените формулировки (езикови, литературни) литературоведски, журналистически; избягването на словесното разточителство, на общите фрази, на преднамерената маниерност, на смисловите и логическите повторения.