Институции

Проучване: Всеки 4-ти ученик в Пловдив зависим от интернет

Психологическо проучване сред учениците в Пловдив, което е на тема „Интернет зависимост в юношеска възраст” посочва, че 23,6% от тях се намират в средна фаза на зависимост, 3.5% са пристрастени напълно и останалите 72,9% не страдат от пристрастеност към Интернет.

 

Учениците страдащи от средна фаза на пристрастеност се нуждаят от професионална психологическа помощ. Те често трудно се откъсват от заниманията си с компютър, често пренебрегват задълженията и семейството си, обездвижени са и също така страдат от неправилно хранене.

 

Напълно пристрастените към интернет ученици са с деформирано самосъзнание – живеят във виртуална реалност. Те са затворени в себе си, гневни, неудовлетворени от всичко, което ги заобикаля. При тях се стига до деградация на личността. Отпаднали са от редовните форми на обучение в училищата.

 

Характерно за зависимостта от интернет е все повечето време прекарвано в мрежата, оставането там сам все по-дълго. Страдащите от зависимостта не считат интернет за източник на образователна информация, за тях мрежата е възможност да бъдат забелязани, имат много приятели, но само в интернет. Всички ученици, зависими от интернет неизбежно имат и проблемни отношения с родителите си.

 

Световната здравна организация поставя зависимостта от интернет, като пета по значимост сред зависимостите.

 

Проучването е проведено сред 1000 ученика на възраст от 14 до 19 г. от следните училища в гр. Пловдив: СОУ „П.К. Яворов”, Търговска гимназия, Езикова гимназия „Иван Вазов”, Професионална гимназия по Битова техника, гимназия „Пеньо Пенев”, СОУ „Черноризец Храбър” и ученици, посещаващи ОДК – Пловдив.

 

Организатори на проучването са ОДК – Пловдив и секция „Образование” към Дружество на психолозите в България – клон Пловдив.