Мнения

Проект “Успех“ продължава до края на 2014-та

Директори и учители от Габрово коментираха с министъра на образованието проф. Анелия Клисарова начинът на разпределение на средствата по делегираните бюджети. Те са на мнение, че парите не трябва да следват ученика.

Също така беше изразено недоволство от учебните планове и програми, в които няма време за упражнения. Те се поинтересуваха ще има ли помощни оздравителни училища. Коментиран бе и въпросът за националните програми, по които работи  Министерството на образованието и науката.

„Националните програми остават и следващата седмица вероятно ще бъдат гласувани на заседание на Министерския съвет. Остават и проектите „Успех“, „Включващо обучение“ и „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес“, каза министърът.

Проектът „Успех“ се удължава до края на 2014 година.

Срокът за „Включващо обучение“ е изтеглен до края на учебната 2014/2015 година, предприети са необходимите мерки за продължаване и на проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес“.

Тези три проекта ще бъдат и приоритет в Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, каквато МОН ще управлява за първи път.