Институции

Програма “По-безопасен интернет“

Поканата за представяне на предложения по работна програма „По-безопасен Интернет“ е открита за всички правни субекти, установени в държавите-членки. Могат да участват и правни субекти, установени в държавите от ЕАСТ, които са страни по Споразумението за ЕИП (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн).

Действие 1 и Действие 2: Европейска мрежа от Центрове по програмата „По-безопасен Интернет“
Действие 3: Насърчаване на по-безопасна онлайн среда

Краен срок: 23 май 2013 г., 17:00 часа (люксембургско местно време)

Още информация