Учители

Проведе се заключителната среща от информационната кампания на МОН

Заключителната среща от информационно-разяснителната кампания на МОН се проведе вчера в концертната зала на Община Враца. В нея взеха участие  началниците и експерти от регионалните инспекторати по образованието, директори на училища и детски градини от областите Враца, Видин и Монтана.

Целта на кампанията е обсъждане на новия Закон за предучилищното и училищното образование и държавните образователни стандарти за учебния план, общообразователната подготовка и познавателните книжки, учебниците и учебните помагала.

Срещата бе открита от началника на Регионалния инспекторат по образованието във Враца, Галина Евденова, която предостави думата на кмета на града Калин Каменов. Той приветства участниците в събитието като посочи, че образованието е в основата на всичко.

„То дава качество, самочувствие“, каза още той и добави: „Образованието трябва да даде онова развитие на нашето общество, така че ние да не намаляваме, така че нашите деца да не търсят развитие в западните страни. Новият закон трябва да стимулира децата ни да се задържат в училище“, каза в заключение кметът и пожела при следващите срещи броят на отпадналите ученици да е по-малък, учителите да са по-добре мотивирани и стимулирани и най-вече образованието на децата, които завършват да отговаря на изискванията.

Заместник-министърът на образованието и науката г-жа Ваня Кастрева акцентира върху новите моменти в образователните стандарти, с които се цели оптимизиране на формите на обучение. Съгласно новия Закон образованието е ориентирано преди всичко към интереса и мотивацията на ученика и повишаване на автономията на училищата.