Ученици

Проблемното дете от 19 СОУ било свръхинтелигентно

Индивидуалната оценка на 9-годишното дете от 19 СОУ, което е проявило агресия, показва, че то е свръхинтелигентно. Това заяви председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) Офелия Кънева. Кънева уточни, че в живота на това дете в един и същи момент се случват няколко събития. Сериозни промени, за които то не е подготвено.

Поредната промяна е смяна на училището, а другите проблеми не са решени. Всъщност тази “история” на детето се пренася в новата обстановка. Дали смяната на училището е решение, винаги трябва да търсим отговора в конкретната ситуация. Да, това също е решение и много често се препоръчва като решение от методолозите, включително и в тази ситуация, но тя винаги трябва да бъде разглеждана в контекста на приключване на проблема, а не на създаването му. Когато ситуацията е подготвена и обстановката е готова да приеме новия участник, тогава смяната е препоръчителна, но когато новата обстановка не е подготвена, както в конкретния случай се случи, това не е решение, обясни още председателят на ДАЗД.

Според нея преместването на детето в ново училище ескалира проблема, увеличава възможностите за натрупване на напрежение, което стига до агресия. В подобни случаи има алгоритъм за действие. Алгоритмите са много, но са семпли, ясни и логични. Те са известни на въвлечените в подобни ситуации професионалисти и комбинацията от алгоритми се прилага така, както е най-добре за конкретния случай. В този случай, класният ръководител първо трябва да уведоми директора на училището. Ако с капацитета на педагогическия състав на даденото училище казусът не може да бъде решен, се търси помощ все още в педагогическа среда.

Кънева е преценила, че в случая ще се обърнат към център за ресурсно подпомагане, към методолозите от Инспектората на образованието, към специализираната дирекция в МОН. „Ако преценим, че проблемът не е само предизвикателство за образователния процес, успоредно с това се обръщаме и към отделите за закрила на детето по местопребиваване на детето. В конкретния случай, местопребиваването на детето е на територията на два отдела на закрила на детето. Единият, на територията на училището, а вторият на територията на неговия адрес. И двата отдела за закрила на детето бяха въвлечени в ситуацията, така че да подпомогнат работата в училищна среда заедно с децата, техните родители и педагогическия състав и със семейството на детето отделно.“

Офелия  Кънева разясни през БГНЕС, че когато казусът не може да бъде достатъчно ясно разпределен чрез съществуващите координационни механизми до това ниво, се намесват и всички останали съответно въвлечени органи по закона за закрила на детето. „В конкретния случай имаше съмнение за сигурността на децата, затова бяха привлечени представители на органите за закрила на детето в лицето на администрацията на министъра на вътрешните работи по две направления – “Сигурност” и “Работа с деца със специални потребности”. Кметът на столичния район, където е училището също беше привлечен в решаването на този казус и Държавната агенция за закрила на детето, като централен координационен орган по политиката за деца също присъстваше в целия процес, ежедневно.“ Относно обвиненията към родителите на детето, че са отказвали съдействие Офелия Кънева заяви: „Разбрах за случая от родителите на детето, защото те първи се обърнаха към ДАЗД с тревожност, че за пореден път детето им ще попадне в обстановка, която вече е била повод то да бъде преместено в ново училище, т.е. училището, където е сега.

В рамките на 10 дни дойде сигнал по същата тревожност и от директорката на училището, така че ДАЗД работеше през цялото време със съдействието на двамата родители на детето, както и с много ясен комуникационен механизъм с всички останали родители, които бяха ангажирани в него.  В никакъв случай не мога да се съглася, че родителите на детето не са оказвали съдействие, защото те присъстваха ежедневно в нашата комуникация.“

В коментар за реакцията на родителите на другите деца в класа председателят на ДАЗД каза: „Аз не бих искала да обвинявам никой родител, че защитава детето си. И съм далеч от мисълта, че всеки от въвлечените родители го е направил в ущърб на детето си, но за мен е категорично неприемливо да противопоставяме едно дете на друго. Това е неморално и не отива на нивото на развитие на едно съвременно общество.“

На въпрос, защо намесата на ДАЗД стана точно сега, Кънева отговори: „Защото не бих искала ДАЗД да бъде идентифицирана като поредния орган, който бичува едно 9-годишно дете в публичното пространство и когато информацията по случая не е достатъчно развита и ясна и дефинирана точно, не е приемливо, според мен, спрямо аудиторията, на базата на частична информация да се правят крайни изводи. Най-малкото българските деца не го заслужават.

По думите ѝ индивидуалната оценка на детето показва, че то има определено по-висока степен на интелигентност, над средната за страната за неговата възраст и той има много по-високи очаквания от образователния процес, в който е въвлечен и съответно неангажирането му по адекватен начин предизвиква усещане на изолираност, което у всяко дете буди реакция на агресия в тази възраст.“

Източник: actualno.com