Мнения

При кандидастване за работа се гледат уменията на мъжете и образованието на жените

Световната банка е направила проучване на уменията на работещите българи и как те се отразяват на доходите им. Както и на това какво гледат работодателите при назначаване – дипломата или останалите способности, които не се влияят от образованието ни.

Проучването е насочено предимно към познавателните и „меките“, или социално-емоционални умения. Сред тях освен способността да работиш съвместно с други хора са и желанието да усвояваш новости, издръжливост и поставяне на дългосрочни цели, способност да работиш без подкана, да вземаш решения и да предвиждаш последиците от тях, както и умение да променяш нагласите си.

Според проучването има някои изненадващи изводи – при мъжете решението да бъдеш назначен се влияе не толкова от дипломата, колкото от уменията, докато при жените решаващо значение има образованието. При това хората, които са с по-голяма готовност да променят нагласите си и да се нагаждат към новостите, имат тенденцията да получават по-високи доходи.

Това важи в по-голяма степен за мъжете, отколкото за жените. Онези, които не показват готовност да се променят и демонстрират известен консерватизъм, в крайна сметка остават с по-ниски заплати, пише „Стандарт“.