Институции Учители

Преподавателите остават най-търсени професии и през ноември

Преподавателите са сред най-търсените групи професии у нас през ноември, като в челната петица след тях се нареждат операторите на стационарни машини и съоръжения, монтажниците, водачи на МПС и подвижни съоръжения и продавачите.

Според Агенцията по заетостта през миналия месец бизнесът е изпитвал глад и за бармани, сервитьори, готвачи, камериери, работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта, производството на храни, облекло, дървени изделия и сродни; металурзи, машиностроители и сродни на тях занаятчии и др. Заявените на първичния пазар на труда през ноември работни места са 12 280, като 82.9% от тях са в частния сектор – в преработващата промишленост (29.3%), търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети (16.7%), административните и спомагателните дейности (16.0%), хотелиерството и ресторантьорството (6.6%), строителството (4.5%) и др.

С посредничеството на бюрата по труда са постъпили на работа общо 18 590 лица, като 86.4% са намерили заетост в реалната икономика. В същото време в регистрите на Агенцията по заетостта са включени 30 525 новорегистрирани, като от тях 1680 не са били нито заети, нито учещи и не са търсили работа.

Сред тях са и 483-ма ученици, работещи и пенсионери, търсещи заетост. Малко над 4000 души пък са влезли в регистрите на Агенцията по заетостта след завръщане от сезонна работа в чужбина. Въпреки лекото увеличение с 0.1% спрямо октомври безработицата в страната е 6% и е на дъното за последните десет години.

Източник: segabg.com