Мнения

Предстои представянето на проблемите в ОП НОИР

Служебният екип на МОН има нужда от още малко време, за да посочи точно проблемите в ОП НОИР и възможните решения.

През тази седмица предстоят две срещи с представители на Европейската комисия (ЕК). В следващите дни се очаква също одитният доклад на ЕК за състоянието на оперативната програма при проверката през октомври 2016 г. Министър Николай Денков обеща да представи подробно пред медиите констатациите в доклада и конкретните мерки, свързани с тях.

„Трябва да продължим разработването на процедурите за набиране на проектни предложения по ОП НОИР. Целта е да се ускори процесът по договаряне. Защото в началото на третата година от програмния период сключените договори са едва 116 на обща стойност 324 млн. лв., което е 24% от бюджета“, заявизаместник-министър Ваня Стойнева. Като следваща важна задача тя посочи ускоряването на плащанията към бенефициентите. Към 31 януари т.г. са разплатени само 39 млн. лева или 2.8% от бюджета на програмата.

Източник: МОН