Мнения

Представят проекти за финансиране в предучилищното и училищното образование

Проекти на Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и Наредба за нормирането и заплащането на труда бяха представени на заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование, проведено в МОН на 17 януари 2017 г.

По време на дискусията беше решено работна група от представители на МОН и на социалните партньори – национално представени работодателски и синдикални организации в системата на средното образование и представители да подготви технически редакции и допълнения на направените предложения към двата проекта за наредби. След това проектите ще бъдат предложени за обществено обсъждане.

Заседанието на Отрасловия съвет бе председателствано от зам.-министъра на образованието и науката Диян Стаматов. В обсъждането участваха главният секретар на МОН Красимир Вълчев и директори на дирекции.

Източник: МОН