Мнения

Представяне на добри практики в областта на социалната интеграция и образованието за хора над 50-годишна възраст

Сдружение „Детски алианс за развитие“ (ДАР) обяви покана за участие в чуждестранен обмен на добри практики в областта на социалната интеграция и образованието за възрастни хора над 50-годишна възраст.

Те са по-специално прилагането на иновационни методи за използване на е-услуги в здравеопазването, транспорта,социалните услуги и др. Дейности за организиране на свободното време – изкуства, езици, култура, творчество,  доброволчески дейности и художествена самодейност.

Поканата е в рамките на проект „Чувствай се млад, докато остаряваш“, финансиран по програма Грюндвиг, Дейност „Партньорства”.

Темите, които са предмет на изследванията и международните срещи, са:

1. ИКТ за по-добър живот на възрастните хора: он-лайн здравеопазване, он-лайн транспортни услуги, он-лайн социални услуги, он-лайн обучение за възрастни;
2. Дейности за организиране на свободното време, в областта на изкуствата, езиците, културата, творчеството;
3. Доброволчеството като механизъм за осигуряване активен живот на възрастните хора в областта на околната среда, социалните въпроси, децата, животните;
4. ИКТ и живата европейска памет – записване и споделяне на общи спомени.

По всяка от посочените теми ще бъдат селектирани 2-3 успешни практики.

Работният език на срещите е английски език. Всички презентации се представят на английски език в рамките на 1 месец преди пътуването.

Участие могат да вземат индивидуални участници, представители на НПО, социални работници, доброволци, членове на самодейни колективи, читалищни деятели, ръководители на групи по интереси, учители и преподаватели и всички заинтересовани страни с опит по изложените теми.

Пътните и дневните разходи се възстановяват на 100% от организаторите след представяне в оригинал на всички разходо-оправдателни документи.

Транспортните разходи се възстановяват от организаторите на 100% след представяне на оригинални билети и бордни карти.

За да кандидатствате, моля изпратете резюме до 2 стр. на Вашата добра практика, клуб, група по интереси и др. с данни на лицето за контакт, точни имейл и телефон не по късно от 31-ви януари 2013 г. на адрес: dar_karnobar@yahoo.com

Краен срок: 31 януари 2013 г.